Konkurs stypendialny

 

Kto może zostać stypendystą Funduszu Natalii Partyki?

Osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wysokie wyniki w sporcie[1] na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich i spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1400,00 zł (dochód netto)[2].
  2. mają orzeczoną niepełnosprawność.

Co zrobić, by zdobyć stypendium?

  1. Przeczytaj Regulamin Konkursu;
  2. Nagraj filmik, w którym zaprezentujesz swoją kandydaturę. Filmik nie może trwać dłużej niż 1 minutę i powinien  zawierać odpowiedź na pytanie – „Dlaczego to właśnie TY powinieneś/powinnaś otrzymać stypendium z Funduszu Natalii Partyki?”. Udostępnij filmik w internecie, a link wstaw do wniosku;
  3. Wypełnij Wniosek;
  4. Prześlij go wraz z wymaganymi załącznikami  (maks. 5 MB) do 26 września 2017 r. do godziny 12:00 na adres: stypendium@fundusznataliipartyki.pl.

 

26 września zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do III edycji stypendiów Funduszu.

Kryteria oceny wniosków:

  • Osiągnięcia sportowe
  • Ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium
  • Sytuacja socjalna i życiowa kandydata.

 

Stypendium z Funduszu Natalii Partyki wynosi 1000 zł miesięcznie, i jest przyznawane na 10 miesięcy (od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r.).

 

 

Pobierz Regulamin_-_Stypendia_Funduszu_Natalii_Partyki_III_edycja [.pdf]

Pobierz Wniosek stypendialny (docx)

[1] Za wysokie wyniki sportowe uznaje się medale zdobyte na imprezach rangi mistrzowskiej na poziomie krajowym i międzynarodowym lub innych zawodach tego typu w okresie nie wcześniej niż dwa lata od dnia złożenia wniosku.
[2] 70% płacy minimalnej (2000,00 zł.) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 09.09.2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. Dz.U. 2016 poz. 1456)

W dwóch edycjach Konkursu stypendium zostało przyznane 22 utalentowanym sportowcom, którzy z różnych przyczyn mają trudności z rozwojem swojej kariery:

Edycja II (2016/2017)

Mateusz Borkowski – bieg
Justyna Burska – pływanie
Dominik Bury – biegi narciarskie (po raz drugi otrzymał stypendium)
Aleksander Kitewski – kanadyjki
Norbert Kobielski – skok wzwyż
Beata Kośla – zapasy
Michał Nowaczyk – snowboard
Renata Śliwińska – rzut dyskiem i oszczepem
Rafał Zagajewski – bieg (po raz drugi otrzymał stypendium)
Kamila Żuk – narty biegowe

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna:

Justyna Pradziad – biegi narciarskie

Edycja I (2015/2016)

Szymon Bębenek  – narciarstwo alpejskie
Jakub Brzeziński – kajakarstwo slalomowe
Magdalena Karolak – podnoszenie ciężarów
Agata Warło – biegi narciarskie
Aleksandra Wólczyńska – zapasy
Rafał Zagajewski – lekkoatletyka – biegi, skok w dal
Maria Magdalena Andrejczyk – lekkoatletyka – rzut oszczepem
Rafał Biolik – lekkoatletyka – lekkoatletyka – biegi
Dominik Bury – biegi narciarskie
Kamil Bury – biegi narciarskie
Krzysztof Gała – łyżwiarstwo figurowe
Bartosz Tyszkowski – lekkoatletyka – dysk, kula, oszczep

Została również przyznana jednorazowa nagroda pieniężna:

Kamil Rzetelski – pływanie

Kanał Funduszu na YouTubie